Hva


 

Ferskvannsfisk AS driver med innlandsfiske som næring etter arter som gjedde, sik, abbor, mort og brasme. Fisken leveres til lokale næringsdrivende som feks hoteller, restauranter og butikker. Vi leverer også fisk til videreforedling hos andre aktører. I tillegg leveres mye fisk til Oslo-området.

En del av fisket foregår i innsjøer med overtette bestander av hvitfisk hvor fisket da utgjør en viktig del av kultiveringen i de vassdragene det gjelder. Som eksempel har vi siden 2007 deltatt i tynningsfiske i Randsfjorden hvor det nå tas ut 30-35 tonn sik i året.  Formålet med slikt tynningsfiske er å få bestanden ned og kvaliteten opp på hvitfisk og samtidig forbedre villkårene for ørret